LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I"

Transkriptas

1 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

2 Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI... 5 III. II PAKOPOS PF INVESTICINIO PORTFELIO STRUKTŪRA... 6 IV. II PAKOPOS PF DALYVIAI... 7 V. BENDRI III PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 8 VI. III PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI... 8 VII. PF INVESTICINIO PORTFELIO STRUKTŪRA... 9 VIII. BENDRI KIS RINKOS DUOMENYS IX. KIS DALYVIAI X. KIS TURTAS XI. KIS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI XII. KIS INVESTICINIO PORTFELIO STRUKTŪRA XIII. LIETUVOJE VIEŠAI PLATINAMI UŽSIENIO KIS... 15

3 2 Lentelių sąrašas 1 lentelė. PF dalyviai ir valdomas turtas pagal investavimo strategijas 2012 m. kovo 31 d lentelė. PF vienetų verčių ir lyginamųjų indeksų pokyčiai lentelė. III pakopos PF rinkos duomenys 2012 m. kovo 31 d lentelė. PF vienetų verčių ir lyginamųjų indeksų pokyčiai lentelė. KIS rinkos duomenys 2012 m. kovo 31 d lentelė. Svertiniai KIS vienetų verčių pokyčiai lentelė. KIS vienetų verčių pokyčiai Paveikslų sąrašas 1 pav. II pakopos PF dalyvių skaičiaus ir turto kaita pav. II pakopos PF valdomo turto pasiskirstymas pagal PKB 2012 m. kovo 31 d pav. Pasaulio rinkas atspindinčių indeksų pokyčiai pav. Visos II pakopos PF rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 2012 m. kovo 31 d pav. KIS pasiskirstymas pagal rūšis (proc. viso II pakopos PF portfelio) 2012 m. kovo 31 d pav. Apibendrintas II pakopos PF investicijų pasiskirstymas 2012 m. kovo 31 d pav. II pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 2012 m. kovo 31 d pav. Visų II pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal šalis 2012 m. kovo 31 d pav. Naujų dalyvių pasiskirstymas pagal PKB 2012 m. I ketv pav. PKB keitę dalyviai 2012 m. I ketv pav. III pakopos PF dalyvių skaičiaus ir turto kaita pav. Visos III pakopos PF rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 2012 m. kovo 31 d pav. KIS pasiskirstymas pagal rūšis (proc. viso III pakopos PF portfelio) 2012 m. kovo 31 d pav. Apibendrintas III pakopos PF investicijų pasiskirstymas 2012 m. kovo 31 d pav. III pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 2012 m. kovo 31 d pav. Visų III pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal šalis 2012 m. kovo 31 d pav. KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita pav. KIS turto pasiskirstymas pagal KIS rūšį 2012 m. kovo 31 d pav. KIS dalyvių pasiskirstymas pagal KIS rūšį 2012 m. kovo 31 d pav. KIS dalyvių pasiskirstymas pagal VĮ 2012 m. kovo 31 d pav. Daugiausia dalyvių turintys KIS 2012 m. kovo 31 d pav. KIS turto pasiskirstymas pagal VĮ 2012 m. kovo 31 d pav. Daugiausia turto (mln. Lt) turintys KIS 2012 m. kovo 31 d pav. Visos KIS rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 2012 m. kovo 31 d pav. Investicijų į KIS pasiskirstymas pagal rūšis (proc. viso KIS investicijų portfelio) 2012 m. kovo 31 d pav. Apibendrintas KIS investicijų pasiskirstymas 2012 m. kovo 31 d pav. KIS investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 2012 m. kovo 31 d pav. Visų KIS investicijų pasiskirstymas pagal šalis 2011 m. gruodžio 31 d pav. Užsienio KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita pav. Lietuvoje registruotų KIS ir užsienio KIS platinimas bei išpirkimas pav. Užsienio KIS turto pasiskirstymas pagal platintoją 2012 m. kovo 31 d pav. Užsienio KIS dalyvių pasiskirstymas pagal platintoją 2012 m. kovo 31 d....15

4 Santrumpos II pakopa III pakopa IF IFP IKKB KIS PF PKB SODRA SVP VĮ VP VRE VVP valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimas pensijų kaupimo bendrovių valdomuose pensijų fonduose papildomas savanoriškas pensijų kaupimas pensijų kaupimo bendrovių valdomuose pensijų fonduose investicinis fondas išvestinės finansinės priemonės investicinė kintamojo kapitalo bendrovė kolektyvinio investavimo subjektas pensijų fondai pensijų kaupimo bendrovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skolos vertybiniai popieriai valdymo įmonė vertybiniai popieriai Vidurio ir Rytų Europa Vyriausybės vertybiniai popieriai 3 Ši apžvalga apima bendrą visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizę per 2012 m. pirmąjį ketvirtį. Rengiant šią apžvalgą naudoti Lietuvos banko, pensijų kaupimo bendrovių, valdymo įmonių, platintojų ir kiti duomenys, paskelbti iki 2012 m. kovo 31 d. Leidinio koordinatorius Finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus specialistas Audrius Šilgalis, tel. (8 5) , el. p. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 2012

5 I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje veikė 30 II pakopos PF. Juos valdė 9 pensijų kaupimo bendrovės: 7 valdymo įmonės ir 2 gyvybės draudimo bendrovės. Valdymo įmonės valdė 25 II pakopos PF, kurių turto vertė 2012 m. kovo 31 d. buvo 3 646,6 mln. litų. Juose pensiją kaupė 857,8 tūkst. dalyvių. Gyvybės draudimo bendrovės valdė 5 II pakopos PF, kurių turto vertė 2012 m. kovo 31 d. sudarė 725,4 mln. litų. Juose pensiją kaupė 205 tūkst. dalyvių. Nuo šių metų pradžios įmokos į II pakopos PF dydis yra sumažintas iki 1,5 proc. dalyvių pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. 1 lentelė. PF dalyviai ir valdomas turtas pagal investavimo strategijas 2012 m. kovo 31 d. PF pagal investavimo strategijas* Konservatyvaus investavimo Mažos akcijų dalies Vidutinės akcijų dalies PF skaičius Dalyvių skaičius Valdomo turto vertė, Lt Akcijų Populiariausi ir toliau buvo vidutinės dalies (iki 70 % savo lėšų investuojantys į akcijas) PF. Jie valdė daugiau nei pusę viso II pakopos PF turto ir juose savo pensijai kaupė daugiau nei pusė dalyvių (žr. 1 lentelę). II pakopos PF turtas 2012 m. pirmąjį ketvirtį augo 7,14 proc m. pirmąjį ketvirtį II pakopos PF valdomas turtas padidėjo 291,32 mln. litų (7,14 %) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 4 372,0 mln. litų. Dalyvių, kaupiančių pensiją II pakopos PF, skaičius padidėjo 0,79 proc. ir buvo 1 062,8 tūkst. Per pirmus tris šių metų mėnesius SODRA į PF pervedė 85,97 mln. litų m. kovo viduryje buvo pervestos įmokos už 2012 m. sausio mėn. Dėl sumažinto įmokų tarifo į PF pateko 29,6 proc. mažiau lėšų nei buvo pervesta vasario mėn. už 2011 m. gruodžio mėn. Šių metų pradžia pensijų fondams buvo sėkminga. Dėl gerų investicinių rezultatų II pakopos PF valdomas turtas padidėjo daugiau nei per visus 2011 m. (žr. 1 pav.), o PF dalyvių skaičius per ketvirtį padidėjo dalyviais. Didelė koncentracija rinkoje 2011 m. pabaigoje beveik 80 proc. turto koncentravosi trijų PKB valdomuose fonduose: beveik 67 proc. PF turto valdė dvi valdymo įmonės (UAB Swedbank investicijų valdymas 36,50 % ir UAB SEB investicijų valdymas 29,64 %), 13,47 proc. UAGDPB Aviva Lietuva, kuri pagal PF valdomo turto dydį užima trečiąją vietą. Dalyvių pasiskirstymas pagal PKB buvo labai panašus į turto pasiskirstymą daugiau nei 80 proc. dalyvių kaupė pensijas viename iš trijų PKB valdomų fondų. Daugiausia dalyvių rinkosi UAB Swedbank investicijų valdymas valdomus fondus 40,18 proc. ir UAB SEB investicijų valdymas 24,15 proc., trečioje vietoje pagal dalyvių skaičių buvo UAGDPB Aviva Lietuva 15,73 proc. visų II pakopos PF dalyvių. Iš viso *Pagal investavimo strategijas fondai skirstomi į keturias rizikos grupes: konservatyvaus investavimo, mažos akcijų dalies (iki 30 % lėšų investuota į akcijas ), vidutinės akcijų dalies (30 70 %) ir akcijų PF ( %). 1 pav. II pakopos PF dalyvių skaičiaus ir turto kaita Turtas (mln. Lt) ,6 557,5 780, , ,3 997, , , , pav. II pakopos PF valdomo turto pasiskirstymas pagal PKB 2012 m. kovo 31 d. SEB IV 29,64 % Aviva Lietuva 13,47 % Turtas Dalyviai Citadele IV 0,03 % MP PF Baltic 3,05 % Danske CIV 2,66 % Finasta AM 3,49 % DNB IV 8,03 % Dalyviai (tūkst.) ERGO Life 3,12 % Swedbank IV 36,50 % Šių trijų valdymo įmonių dominavimas II pakopos PF rinkoje vyksta nuo pat pensijų kaupimo sistemos veiklos pradžios. Dėl didelio klientų aptarnavimo padalinių tinklo ir aktyvios pardavimo strategijos šios įmonės jau pirmaisiais sistemos veiklos metais sugebėjo pritraukti daugiausia dalyvių ir turto m. kovo 31 dieną Herfindahl Hirschman indeksas 1 buvo 2 595,5 punkto, o tai rodo didelę koncentraciją rinkoje. 1 Herfindahl-Hirschman indeksas yra vienas iš dažniausiai taikomų koncentracijos rodiklių. Indeksas apskaičiuojamas taip: ( ), kurioje: i PKB rinkos dalis pagal turtą, n PKB skaičius. Herfindahl-Hirschman indekso reikšmės kinta tarp intervalo /n HHI ribų. Šis indeksas įgytų mažiausią reikšmę, jei struktūros visos sudedamosios dalys būtų lygios, t. y. kiekviena PKB užimtų po vienodą rinkos dalį. Didžiausią reikšmę indeksas įgytų tada, kai viena sudedamoji dalis sudarytų 100 procentų visos struktūros, t. y. rinkoje veiktų viena PKB. Praktikoje didesnė negu Herfindahl-Hirschman indekso reikšmė paprastai rodo didelę koncentraciją.

6 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 5 3 pav. Pasaulio rinkas atspindinčių indeksų pokyčiai Merrill Lynch pasaulio aukšto pajamingumo obligacijų Merrill Lynch pasaulio investicinio reitingo obligacijų Merrill Lynch pasaulio vyriausybių VP Merrill Lynch Europos vyriausybių VP 12,93 % OMX Baltijos valstybių MSCI besiformuojančių ekonomikų MSCI JAV MSCI visų pasaulio valstybių 12,68 % MSCI Rusijos 17,08 % MSCI 13 VRE valstybių, be Rusijos MSCI išsivysčiusių Europos valstybių 2 lentelė. PF vienetų verčių ir lyginamųjų indeksų pokyčiai Vieneto vertės pokytis 2012 m. I ketv. Vieneto vertės pokytis per 12 mėn. Konservatyvaus investavimo PF Lyginamojo indekso pokytis per 12 mėn. Aviva Europensija 4,7 5,0 3,7 Konservatyvaus valdymo Danske pensija 2,1 2,6 7,3 DNB pensija 1 2,9 3,6 2,1 ERGO konservatyvusis 2,5 4,9 5,4 Finasta konservatyvaus investavimo 4,3 4,4 3,4 Finasta nuosaikus 1,3 1,5 3,7 Citadele pensija 1 1,4 2,5 6,6 MP Stabilo II 1,1 2,5 2,6 SEB pensija 1 2,1 5,6 5,1 Swedbank pensija 1 1,1 1,6 1,6 Svertinis okytis 2,5 4,2 Mažos akcijų dalies PF Aviva Europensija plius 5,7 3,3 3,2 DNB pensija 2 4,2 2,5 1,7 Finasta augančio pajamingumo 8,0 1,7 4,0 Swedbank pensija 2 3,1 5,7 8,3 Svertinis pokytis 4,1 4,4 Vidutinės akcijų dalies PF Aviva Europensija ekstra 6,7 1,3 2,6 Danske pensija 50 4,0 1,1 7,5 DNB pensija 3 6,0 1,4 1,1 ERGO balans 6,2 1,2 1,4 Finasta aktyvaus investavimo 9,0 2,4 12,1 Finasta subalansuotas 7,2 4,1 7,0 MP Medio II 4,2 1,9 5,5 Citadele pensija 2 3,7 0,2 3,9 SEB pensija 2 7,0 2,9 3,9 Swedbank pensija 3 4,4 4,1 5,9 Swedbank pensija 4 6,7 1,6 3,1 Svertinis pokytis 6,1 2,6 Akcijų PF 5,33 % 4,80 % 5,94 % 6,83 % 7,54 % 1,11 % 7,55 % 0,39 % 9,72 % 2,29 % 8,93 % 10,48 % 13,15 % 9,11% 3,23 % 8,18 % 6,83 % Danske pensija 100 5,5 2,8 6,2 Finasta racionalios rizikos 11,6 2,7 29,1 MP Extremo II 5,5 3,3 3,0 SEB pensija 3 9,6 1,9 1,0 Swedbank pensija 5 8,8 Svertinis pokytis 8,1 2,6 Bendras svertinis pokytis 5,2 2,9 15,29 % 16,63 % -25 % -15 % -5 % 5 % 15 % 25 % Per 12 mėn. Per 2012 m. I ketv m. pradžioje finansų rinkos atsitiesė po 2011 m. vykusių kritimų 2012 m. pradžia buvo sėkminga investuotojams, didžioji dalis pasaulio rinkas atspindinčių indeksų per pirmąjį šių metų ketvirtį kilo (žr. 3 pav.). Tokius rezultatus labiausiai paveikė Europos Centrinio Banko vykdytos ilgalaikio skolinimo operacijos, pasiektas susitarimas dėl Graikijos finansavimo ir paskelbti teigiami makroekonominiai rodikliai. Ketvirčio pabaigoje finansų rinkose prasidėjo svyravimai dėl artėjančių rinkimų Prancūzijoje ir Graikijoje, pablogėjusių ekonominių rodiklių ir problemų Ispanijos bankų sektoriuje. Pirmąjį ketvirtį didėjo (nuo 6,83 iki 16,63 %) visi akcijų rinkų indeksai, taip pat kilo (nuo 0,39 iki 9,72 %) ir obligacijų bei VVP indeksai. Akcijų rinkos neigiamai reagavo į 2011 m. įvykius, tik JAV rinką atspindintis ir visų pasaulio valstybių indeksas nuo 2011 m. pirmojo ketvirčio pabaigos kilo, kitų indeksų pokytis buvo neigiamas. Per metus daugiausia sumažėjo indeksas, rodantis trylikos VRE šalių (be Rusijos) akcijų rinkų pokyčius ( 17,08 %), taip pat reikšmingai krito Baltijos valstybių ( 12,93 %) ir Rusijos ( 12,68 %) indeksai. Obligacijų ir VVP rinkos per praėjusius 12 mėn. kilo nuo 5,94 iki 9,82 proc m. pirmąjį ketvirtį kilo visų rinkoje veikusių II pakopos PF vienetų vertės Kilimas pasaulio finansų rinkose lėmė teigiamus fondų rezultatus. Visų PF vienetų vertės pirmąjį ketvirtį vidutiniškai padidėjo 5,2 proc. (žr. 2 lentelę): daugiausia pakilo sąlyginai didžiausios rizikos PF vienetų vertės akcijų PF (8,1 %) ir vidutinės akcijų dalies (6,1 %). Mažos akcijų dalies PF vienetų vertės padidėjo 4,1, o konservatyvaus investavimo 2,5 proc. Priešingi rezultatai fiksuoti nuo 2011 m. pirmojo ketvirčio pabaigos. Per 12 mėn. labiausiai kilo sąlyginai mažiausios rizikos PF vienetų vertės konservatyvaus investavimo PF (4,2 %) ir mažos akcijų dalies PF (4,4 %). Vidutinės akcijų dalies PF vienetų vertės kilo 2,6, o akcijų PF krito 2,6 proc. Bendras visų PF vienetų verčių kilimas per praėjusius 12 mėn. sudarė 2,9 proc. Nuo 2011 m. pirmojo ketvirčio pabaigos 8 iš 30 fondų vienetų verčių pokytis buvo neigiamas, 1 fondas veikė trumpiau nei metai, o 21 fondų grąža buvo teigiama. Per 2011 m. paskutinį ketvirtį 7 konservatyvių pensijų fondų vienetų vertės pokytis buvo neigiamas, kitų 23 rinkoje veikiančių PF vienetų vertės kilo. Naujausius II pakopos PF rezultatus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje

7 6 III. II PAKOPOS PF INVESTICINIO PORTFELIO STRUKTŪRA Daugiausia II pakopos PF lėšų investuota į KIS 4 pav. Visos II pakopos PF rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 2012 m. kovo 31 d m. pirmojo ketvirčio pabaigoje didžiausią dalį (55,75 %) II pakopos PF investicijų sudarė investicijos į KIS vienetus ar akcijas (žr. 4 pav.), kurių vertė ketvirčio pabaigoje buvo 2,44 mlrd. litų. Didžiausia dalis lėšų, investuotų į KIS, orientuota į akcijų KIS (žr. 5 pav.). Investicijos į juos sudarė 31,36 proc. viso II pakopos PF portfelio (1,37 mlrd. Lt), truputį mažesnė dalis teko skolos vertybinių popierių KIS, į kuriuos investuota 22,57 proc. minėto portfelio (986,87 mln. Lt). Į kitus KIS (privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų, alternatyvaus investavimo ir kt.) buvo investuota 1,92 proc. II pakopos PF turto (84,1 mln. Lt). Per praėjusį ketvirtį sumažėjo investicijų į skolos KIS dalis, tačiau didėjo investicijos į akcijų ir kitus KIS. Tokius pokyčius galima paaiškinti tuo, kad skolos KIS pelningumas yra mažesnis, palyginti su kitomis fondų rūšimis, o dėl akcijų rinkų kilimo šių metų pirmąjį ketvirtį valdytojai daugiau lėšų investavo į rizikingesnius fondus. Antra pagal populiarumą investicija VVP, į kuriuos tiesiogiai investuota 34,98 proc. II pakopos PF turto (1,53 mlrd. Lt). Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį investicijų į VVP dalis padidėjo 84,4 mln. litų. Indėlių dalis II pakopos PF portfeliuose 2012 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo nuo 4,61 iki 3,40 proc. ir ketvirčio pabaigoje sudarė 148,08 mln. litų. Investicijos į įmonių SVP sudarė 2,12 proc., grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo laikoma 2,54 proc. fondų lėšų, o tiesiogiai į akcijas PF investavo 1,11 proc. viso valdomo turto. Išvestinės finansinės priemonės, naudojamos rizikai drausti, ir kitos pozicijos (gautinos, mokėtinos sumos ar kt.) sudarė nereikšmingą fondų investicijų dalį. Investicijas į KIS priskyrę atitinkamoms tiesioginėms investicijoms (akcijų KIS investicijoms į akcijas, skolos KIS investicijoms į įmonių skolos VP), galime apibendrinti investicijų pasiskirstymą (žr. 6 pav.) m. pradžioje didžioji dalis II pakopos PF portfelių turto buvo investuota eurais Kaip matyti iš 7 pav., 2012 m. kovo pabaigoje didžiausia dalis (apie 66,4 %) PF turto buvo investuota eurais, t. y. 2,90 mlrd. litų. Nuo 2010 m. pabaigos, daugiausia dėl padidėjusių PF investicijų į Lietuvos VVP ir lėšų, laikomų kaip indėliai, dalies augo investicijų litais dalis, kuri kovo pabaigoje sudarė 14,91 proc., arba 651,83 mln. litų, iš jų net 73,42 proc. sudarė investicijos į Lietuvos VVP ir 20,68 proc. buvo laikomi kaip indėliai ar grynieji pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje. PF investicijos JAV doleriais sudarė 15,12 proc., arba 660,96 mln. litų. Daugiausia lėšų investuota Lietuvoje ir Liuksemburge Išanalizavus visų II pakopos PF investicijų pasiskirstymą pagal šalis, matyti, kad beveik 60 proc. viso turto investuota Lietuvoje ir Liuksemburge. Po šių šalių pagal investicijų dydį yra Airija, Vokietija ir Prancūzija (žr. 8 pav.). II pakopos PF Liuksemburge, Airijoje ir Prancūzijoje investuoja į šiose šalyse įsteigtus KIS, o Vokietijoje į KIS ir VVP. Iš viso Lietuvoje buvo investuota 31,45, o užsienyje 68,55 proc. II pakopos PF turto. II pakopos PF valdytojai vis didesnę dalį lėšų investuoja į Lietuvos VVP Indėliai 3,40 % Pinigai 2,54 % Akcijos 1,11 % Įmonių SVP 2,12 % 5 pav. KIS pasiskirstymas pagal rūšis (proc. viso II pakopos PF portfelio) 2012 m. kovo 31 d. Kiti KIS 1,92 % IFP 0,00 % Skolos KIS 22,57 % VVP 34,98 % 6 pav. Apibendrintas II pakopos PF investicijų pasiskirstymas 2012 m. kovo 31 d. Įmonių SVP ir skolos KIS 24,70 % KIS 55,75 % Akcijų KIS 31,36 % Kita 0,10 % 7 pav. II pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 2012 m. kovo 31 d. Švedijos kronos 1,64 % JAV doleriai 15,12 % Pinigai ir Indėliai 5,95 % Kiti KIS, IFP, kita 1,83 % VVP 35,05 % Kita 1,94 % Akcijos ir akcijų KIS 32,47 % Eurai 66,39 % 8 pav. Visų II pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal šalis 2012 m. kovo 31 d. Estija 1,70 % JAV 1,92 % D. Britanija 1,93 % Vokietija 8,66 % Prancūzija 6,80 % Švedija 1,58 % Airija 9,49 % Litai 14,91 % Austrija 1,39 % Kita 7,93 % Liuksemburgas 27,17 % Lietuva 31,45 % 2010 m. pabaigoje į Lietuvos VVP buvo investuota 751,16 mln., 2011 m. 978,86 mln., o 2012 m. kovo 31 d mlrd. litų. Šį padidėjimą galima sieti su Europos šalių vyriausybių skolos problemomis m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankas davė leidimą dviem konservatyviems II pakopos PF investuoti į vieno emitento Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus perleidžiamuosius VP ar pinigų rinkos priemones (iki 80 ir 100 proc.) savo valdomo turto.

8 IV. II pakopos PF DALYVIAI 7 9 pav. Naujų dalyvių pasiskirstymas pagal PKB 2012 m. I ketv. Citadele IV 0,00 % SEB IV 19,64 % Aviva Lietuva 22,39 % MP PF Baltic 6,85 % ERGO Life 2,32 % Finasta AM 1,08 % DNB IV 14,21 % 10 pav. PKB keitę dalyviai 2012 m. I ketv. Aviva Lietuva Citadele IV Swedbank IV 31,34 % Danske Capital IV 2,17 % 2012 m. pirmąjį ketvirtį nauji dalyviai rinkosi vidutinės akcijų dalies PF Naujų dalyvių, atėjusių į pensijų kaupimo sistemą 2012 m. ir pasirašiusių pensijų kaupimo sutartis su pensijų kaupimo bendrovėmis, buvo Iš jų 43,01 proc. (4 012) rinkosi vidutinės akcijų dalies PF, o 26,33 proc. (2 456) akcijų PF. Taigi didžioji naujų pensijų fondų dalyvių dalis pasirinko rizikingesnius daugiau investuojančius į akcijas PF. Mažos akcijų dalies PF pasirinko 21,71 proc. (2 025) naujų PF dalyvių, o konservatyvius 8,96 proc. (836) m. pirmąjį ketvirtį daugiausia (žr. 9 pav.) naujų (pirmąkart pasirašiusių II pakopos pensijų kaupimo sutartis) dalyvių pritraukė UAB Swedbank investicijų valdymas (31,34 %), UAGDPB Aviva Lietuva (22,39 %) ir UAB SEB investicijų valdymas (19,64 %). PKB 2012 m. pirmąjį ketvirtį keitė 0,71 proc. dalyvių SEB IV MP PF Baltic 175 Finasta AM 781 DNB IV 293 Danske CIV 82 Swedbank IV ERGO Life Šių metų pirmąjį ketvirtį dalyviai nusprendė pakeisti PKB (žr. 10 pav.), daugiausia dalyvių atėjo į UAGDPB Aviva Lietuva valdomus PF 2 076, į UAB DNB investicijų valdymas ir į UAB SEB investicijų valdymas dalyviai. Daugiausia dalyvių išėjo iš UAB Swedbank investicijų valdymas ir UAB SEB investicijų valdymas valdomų fondų. PF toje pačioje bendrovėje keitė dalyviai Išėjo į kitą PKB Atėjo iš kitos PKB

9 V. BENDRI III PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS 2012 m. pradžioje Lietuvoje veikė 9 papildomo savanoriško pensijų kaupimo PF (žr. 3 lentelę). Juos valdė 5 valdymo įmonės, o jų veiklą prižiūrėjo Lietuvos bankas. Po du III pakopos PF valdė UAB SEB investicijų valdymas, UAB Finasta Asset Management, UAB DNB investicijų valdymas ir UAB MP Pension Funds Baltic ir vieną UAB Citadele investicijų valdymas. III pakopos PF turtas 2012 m. pirmąjį ketvirtį didėjo 5,83 proc m. pirmąjį ketvirtį III pakopos PF valdomas turtas padidėjo 5,48 mln. litų (5,83 %) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 99,39 mln. litų (žr. 11 pav.). Metų pradžioje dalyvių, kaupiančių pensiją III pakopos PF, skaičius padidėjo 2,69 proc. (710) ir kovo pabaigoje jų buvo Per analizuojamą laikotarpį didėjo 7 iš 9 rinkoje veikiančių III pakopos PF turtas, dalyvių skaičius keturiuose fonduose didėjo, keturiuose mažėjo, o viename nekito. Nuo 2011 m. kovo 31 d. PF valdomas turtas padidėjo tik 0,09 proc., o dalyvių skaičius 10,20 proc. 3 lentelė. III pakopos PF rinkos duomenys 2012 m. kovo 31 d. Valdymo įmonės Turtas, PF pavadinimas Dalyviai pavadinimas mln. Lt UAB SEB investicijų valdymas UAB DNB investicijų valdymas UAB Finasta Asset Management UAB MP Pension Funds Baltic UAB Citadele investicijų valdymas SEB pensija 1 plius 13, SEB pensija 2 plius 48, DNB papildoma pensija DNB apildoma pensija 100 Finasta akcijų pensija plius Finasta obligacijų pensija plius 21, , , , MP Medio III 1, MP Extremo III 2, Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas 0,4 55 Iš viso 99, Didelė koncentracija rinkoje 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje beveik 86 proc. turto koncentravosi dviejų PKB fonduose: daugiau nei 62 proc. PF turto valdė UAB SEB investicijų valdymas ir daugiau nei 23 proc. UAB DNB investicijų valdymas. Trečia vieta pagal valdomo PF turto dalį (9,3 %) teko UAB Finasta Asset Management. Kitą turto dalį valdė UAB MP Pension Funds Baltic (4,6 %) ir UAB Citadele investicijų valdymas (0,4 %). Dalyvių pasiskirstymas pagal PKB buvo labai panašus į turto pasiskirstymą: daugiausia dalyvių rinkosi UAB DNB investicijų valdymas valdomus fondus 45,5 proc. ir UAB SEB investicijų valdymas 40,3 proc., trečioje vietoje pagal dalyvių skaičių buvo UAB Finasta Asset Management 9,9 proc. 11 pav. III pakopos PF dalyvių skaičiaus ir turto kaita Turtas Dalyviai (mln. Lt) ,0 99,2 93,9 99, ,0 79, , , m. kovo 31 d. Herfindahl Hirschman indeksas sudarė 4 531,5 punkto, o tai rodo labai didelę koncentraciją rinkoje. Turtas Dalyviai VI. III PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI Šių metų pirmąjį ketvirtį kilo visų III pakopos PF vienetų vertės Kilimas pasaulio finansų rinkose lėmė teigiamus III pakopos PF rezultatus, visų PF vienetų vertės pirmąjį ketvirtį vidutiniškai padidėjo 7,5 proc. (žr. 4 lentelę). Daugiausia padidėjo rizikingiausių, savo taisyklėse nurodančių iki 100 proc. investavimo į akcijas galimybę, fondų vienetų vertės: Finasta akcijų pensija plius 12,8, SEB pensija 2 plius 9,5, DNB papildoma pensija 100 8,1, MP Extremo III 5,1 proc. Nuo 2011 m. kovo 31 d. (12 mėn.) tik dviejų fondų vienetų vertės kilo: SEB pensija 1 plius 5,2 ir Finasta obligacijų pensija plius 2,3 proc. 4 lentelė. PF vienetų verčių ir lyginamųjų indeksų pokyčiai Pensijų fondo pavadinimas Per 2012 m. I ket. Per 12 mėn. Lyginamojo indekso pokytis 12 mėn. Finasta akcijų pensija plius 13,8 12,6 29,1 Finasta obligacijų pensija plius 5,5 2,3 6,5 Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas 2,7 0,3 DNB papildoma pensija 5,2 0,3 1,1 DNB papildoma pensija 100 8,1 2,7 0,7 MP Extremo III 5,3 4,3 MP Medio III 3,9 3,3 SEB pensija 1 plius 2,6 52 SEB pensija 2 plius 9,5 2,2 Svertinis vidurkis 7,5 1,4 *III pakopos PF lyginamojo indekso naudojimas nėra privalomas.

10 VII. PF INVESTICINIO PORTFELIO STRUKTŪRA 9 12 pav. Visos III pakopos PF rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 2012 m. kovo 31 d. Daugiausia III pakopos PF lėšų investuota į KIS Įmonių SVP 4,44 % Akcijos 3,41 % IFP ir kita 0,01 % VVP 23,06 % Indėliai 1,45 % Pinigai 3,07 % KIS 64,56 % 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje didžiausią dalį (64,56 %) III pakopos PF investicijų sudarė investicijos į KIS vienetus ar akcijas, kurių vertė ketvirčio pabaigoje buvo 64,17 mln. litų (žr. 12 pav.). Didžiausia lėšų, investuotų į KIS, dalis buvo paskirstyta į akcijų KIS (žr. 13 pav.): investicijos į juos sudarė 52,32 proc. viso III pakopos PF portfelio (52,00 mln. Lt), kita dalis teko skolos KIS, į kuriuos investuota 8,82 proc. (8,76 mln. Lt), ir kitiems KIS 3,43 proc. (3,40 mln. Lt). Per į KIS investuotas turtas padidėjo 5,52 mln. litų, didžioji dalis naujų investicijų buvo orientuota į akcijų fondus (5,27 mln. Lt). Šį pokytį galima sieti su pirmąjį ketvirtį akcijų rinkose vykusiu kilimu ir labai gerais akcijų KIS rezultatais. 13 pav. KIS pasiskirstymas pagal rūšis (proc. viso III pakopos PF portfelio) 2012 m. kovo 31 d. Kiti KIS 3,43 % 14 pav. Apibendrintas III pakopos PF investicijų pasiskirstymas 2012 m. kovo 31 d. VVP 23,06 % 15 pav. III pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 2012 m. kovo 31 d. JAV doleriai 29,76 % 16 pav. Visų III pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal šalis 2012 m. kovo 31 d. Švedija 2,54 % Prancūzija 3,27 % Vokietija 4,96 % Slovėnija 1,59 % Austrija 2,14 % Estija 2,24 % Įmonių SVP ir skolos KIS 13,25 % Litai 11,88 % Bermudų salos 1,49 % Kita 8,35 % Indėliai 1,45 % Švedijos kronos 2,30 % Akcijų KIS 52,32 % Pinigai 3,07 % Kita 3,44 % Skolos VP KIS 8,82 % Japonijos jenos 1,89 % Kita 2,06 % Akcijos ir akcijų KIS 55,73 % Eurai 52,12 % Liuksemburgas 39,71 % Antra pagal populiarumą investicija VVP. Į juos tiesiogiai investuota 23,06 proc. III pakopos PF turto (22,92 mln. Lt). Per ketvirtį investicijų į VVP dalis padidėjo 1,61 mln. litų. Indėlių dalis III pakopos PF portfeliuose 2012 m. kovo 31 d. sudarė 1,45 proc. III pakopos PF turto, įmonių SVP 4,44 proc., grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo laikoma 3,07 proc. fondų turto, o tiesiogiai į akcijas fondai investavo 3,41 proc. viso valdomo turto. Išvestinės finansinės priemonės, naudojamos rizikai drausti, ir kitos pozicijos (gautinos, mokėtinos sumos ar kt.) sudarė nereikšmingą fondų investicijų dalį. III pakopos PF daugiausia investuoja į akcijas ir akcijų KIS Investicijas į KIS priskyrę atitinkamoms tiesioginėms investicijoms (akcijų KIS investicijoms į akcijas, skolos KIS investicijoms į įmonių SVP), galime apibendrinti investicijų pasiskirstymą 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje (žr. 14 pav.). Didžiausią III pakopos PF investicijų dalį (55,73 %, arba 55,39 mln. Lt) sudaro investicijos į akcijas ir akcijų KIS. Investicijos į VVP sudaro 23,06 proc. portfelio (22,92 mln. Lt), įmonių SVP ir skolos KIS teko 13,25 proc. (13,17 mln. Lt). Didžioji dalis lėšų, investuotų į VVP, buvo investuotos į Lietuvos Respublikos VVP (54,99 proc., arba 12,6 mln. Lt). Didžioji III pakopos PF turto dalis buvo investuota eurais Kaip matyti iš 15 pav., 2012 m. kovo pabaigoje didžiausia dalis (apie 52,12 %) PF turto investuota eurais, t. y. 52,19 mln. litų. PF investicijos JAV doleriais sudarė 29,76 proc. III pakopos PF, investicijos litais 11,88 proc., kita dalis III pakopos PF lėšų investuota Švedijos kronomis (2,30 %), Japonijos jenomis (1,89 %) ir kitomis valiutomis (2,06 %). Per šį ketvirtį, palyginti su 2011 m. pabaiga, nebuvo investicijų pasiskirstymo pagal valiutas reikšmingų pokyčių. Daugiausia lėšų investuota Liuksemburge ir Lietuvoje Išanalizavus visų III pakopos PF investicijų pasiskirstymą pagal šalis, matyti, kad beveik 60 proc. viso turto investuota Liuksemburge ir Lietuvoje. Po šių šalių pagal investicijų dydį yra Airija, Vokietija ir Prancūzija (žr. 16 pav.). III pakopos PF Liuksemburge ir Airijoje investuoja į šiose šalyse įsteigtus KIS, o Vokietijoje ir Prancūzijoje į VVP ir KIS. Airija 14,36 % Lietuva 19,34 %

11 VIII. BENDRI KIS RINKOS DUOMENYS 2012 m. kovo pabaigoje Lietuvoje 10 valdymo įmonių, prižiūrimų Lietuvos banko, buvo įsteigusios 30 KIS (29 IF ir 1 IKKB): 10 akcijų, 1 SVP, 7 mišraus investavimo, 1 pinigų rinkos, 1 privataus kapitalo, 6 nekilnojamojo turto ir 4 alternatyvaus investavimo KIS. Be to, 4 sudėtiniai KIS, priskirti prie mišraus (3) ir alternatyvaus (1) investavimo fondų, turėjo 14 subfondų: 8 akcijų, 3 mišraus investavimo, po 1 pinigų rinkos, SVP ir alternatyvaus investavimo. Lietuvoje įsteigtų 18 KIS yra specialieji, 12 suderintieji. Iš 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje veikusių fondų 1 nekilnojamojo turto, 1 privataus kapitalo, 1 akcijų ir 1 mišraus investavimo fondas neturėjo investicijų ir dalyvių. Toliau apžvalgoje nagrinėjami tik investicinę veiklą vykdantys KIS, o sudėtinio KIS subfondai vertinami kaip atskiri subjektai, todėl keičiasi bendras analizuojamų fondų skaičius (žr. 1 lentelę) m. pirmąjį ketvirtį įvykę pokyčiai KIS rinkoje 2012 m. sausio 12 d. Lietuvos banko valdyba leido UAB Novus Asset Management įsteigti atviro tipo sudėtinį specialiojo investavimo į perleidžiamuosius VP investicinį fondą Novus Strategic Fund (jį sudaro du subfondai:,,novus Balanced Portfolio ir,,novus Dynamic Portfolio ). Lietuvos banko valdyba leido likviduoti UAB MP Pension Funds Baltic įsteigtą sudėtinį specialų investicinį fondą MP ETF Strategy Fund (jį sudarė du subfondai: MP Equity Fund ir MP Asset Allocation Fund ) m. vasario 23 d. Lietuvos banko valdyba leido likviduoti investicinį fondą Synergos Private Equity Fund m. kovo 8 d. Lietuvos banko valdyba leido UAB Orion Asset Management įsteigti atviro tipo sudėtinį specialųjį alternatyvaus investavimo fondą ORION PORTFOLIO FUND, turintį vieną subfondą ORION ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO. Fondas skirtas tik profesionaliesiems investuotojams. 5 lentelė. KIS rinkos duomenys 2012 m. kovo 31 d. KIS rūšis Akcijų Mišrūs Skolos vertybinių popierių Pinigų rinkos Nekilnojamojo turto Alternatyvaus investavimo Iš viso KIS skaičius Dalyvių skaičius Turtas, mln. Lt Vidutinė KIS vertė, mln. Lt ,05 11, ,26 35, ,84 14, ,86 28, ,53 20, ,38 3, ,91 15,83 17 pav. KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita Turtas (mln. Lt) , ,58 396, , ,70 446,95 601,37 512,39 569,91 18 pav. KIS turto pasiskirstymas pagal KIS rūšį 2012 m. kovo 31 d. Pinigų rinkos 9,98 % Nekilnojamojo turto 17,99 % Turtas Dalyviai Alternatyvaus investavimo 2,17 % Dalyviai Akcijų 39,84 % 2012 m. pradžioje ir toliau populiariausi buvo akcijų KIS 2012 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo KIS valdomas turtas, tačiau mažėjo juose kaupiančių dalyvių skaičius (žr. 17 pav.). Ketvirčio pabaigoje bendra KIS investicinių portfelių vertė buvo 569,91 mln. litų, o KIS dalyvių skaičius beveik 20,69 tūkst. Tiek turto dydžiu, tiek dalyvių skaičiumi kitas KIS grupes lenkė akcijų KIS (žr. 18 ir 19 pav.), į kuriuos buvo investavę net 77,23 proc. visų KIS dalyvių (15,98 tūkst.), tačiau akcijų KIS turtas sudarė tik 39,84 proc. viso KIS turto (227,05 mln. Lt). Antra pagal dydį fondų grupė mišraus investavimo KIS, kuriems teko 24,79 proc. turto ir 16,15 proc. visų dalyvių. Pagal vienam KIS tenkantį turtą didžiausi buvo mišraus investavimo KIS, kurių turtas vidutiniškai sudarė 35,3 mln. litų. Antri pagal vidutinį fondo dydį buvo pinigų rinkos KIS, jų turtas vidutiniškai sudarė 28,4 mln. litų. Nagrinėjant tarp smulkiųjų investuotojų populiariausias fondų grupes (angl. Retail Skolos vertybinių popierių 5,24 % Funds), paaiškėjo, kad vienam akcijų fondo dalyviui vidutiniškai teko po 14,21 tūkst. litų šios fondų grupės turto, mišraus investavimo fondų dalyviui apie 42,28 tūkst. litų., obligacijų fondų dalyviui 46,06 tūkst. litų, o didžiausia suma vidutiniškai teko į pinigų rinkos fondus investuojantiems asmenims 91,41 tūkst. litų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalyviais laikomi tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys. Mišrūs 16,15 % Mišrūs 24,79 % 19 pav. KIS dalyvių pasiskirstymas pagal KIS rūšį 2012 m. kovo 31 d. Skolos vertybinių Pinigų rinkos Nekilnojamojo turto Alternatyvaus popierių 3,01 % 0,41 % investavimo 3,13 % 0,07 % Akcijų 77,23 %

12 IX. KIS DALYVIAI 20 pav. KIS dalyvių pasiskirstymas pagal VĮ 2012 m. kovo 31 d. SEB IV 37,46 % Ūkio banko IV 4,29 % Citadele IV 3,72 % 21 pav. Daugiausia dalyvių turintys KIS 2012 m. kovo 31 d. Finasta besivystančios Europos obligacijų subfondas DNB pinigų rinkos fondas Finasta lanksčiosios strategijos subfondas Citadele Baltijos jūros valstybių akcijų fondas DNB akcijų fondų fondas Finasta Rusijos TOP20 subfondas SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 Finasta naujosios Europos TOP20 subfondas Prudentis 0,42 % DNB IV Orion AM 8,59 % 2,62 % Lords LB AM 0,41 % Finasta AM 42,43 % Novus AM 0,06 % Dovre Forvaltning 0,01 % KIS dalyvių skaičius mažėjo aštuntą ketvirtį iš eilės Kaip matyti iš 17 pav., KIS dalyvių skaičius m. nuolat augo, tačiau nuo 2008 m. pabaigos ši tendencija pasikeitė ir nuo to laiko Lietuvoje įregistruotų KIS dalyvių skaičius nuolat mažėja m. pirmąjį ketvirtį dalyvių skaičius sumažėjo 294 dalyviais (1,40 %) iki m. kovo 31 d. didžiausia pagal dalyvių skaičių buvo UAB Finasta Asset Management. Į jos valdomus investicinius fondus buvo investavę dalyviai (žr. 20 pav.). Antra pagal dydį UAB SEB investicijų valdymas, turinti dalyvių. Ketvirčio pabaigoje dalyviai buvo investavę į UAB DNB investicijų valdymas valdomus fondus. Daugiau nei dalyvių turėjo tik 5 fondai Investiciniai fondai, kurių dalyviais gali būti ir smulkieji investuotojai, labai skiriasi pagal dalyvių skaičių. Didžiausias fondas pagal dalyvių skaičių buvo Finasta naujosios Europos TOP20 subfondas, turintis dalyvius (žr. 21 pav.). Toliau rikiavosi SEB aktyviai valdomas fondų portfelis dalyvių, SEB aktyviai valdomas fondų portfelis dalyviai. Į Finasta Rusijos TOP20 subfondas buvo investavę asmenys, DNB akcijų fondų fondas Net 22 iš 36 šioje apžvalgoje analizuojamų fondų dalyvių skaičius nesiekė 100, o daugiau nei dalyvių turėjo tik 5 fondai. Vidutinis vieno smulkiesiems investuotojams prieinamo KIS, skaičiuojant subfondus kaip atskirus KIS, dalyvių skaičius 2012 m. kovo 31 d. buvo KIS dalyvių skaičius nustatomas sudėjus kiekvieno KIS dalyvių skaičių, jei tas pats asmuo yra investavęs į kelis skirtingus KIS, bendroje statistikoje jis laikomas dviem atskirais dalyviais.

13 12 X. KIS TURTAS KIS valdomo turto pokytį 2012 m. pirmąjį ketvirtį lėmė teigiami investicinės veiklos rezultatai ir didesnis vienetų platinimas nei išpirkimas 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje 10 valdymo įmonių valdė 569,91 mln. litų KIS turto. Per ketvirtį bendra Lietuvos KIS turto vertė padidėjo 11,23 proc. Fondų turtą didino didesnis investicinių vienetų išplatinimas (65,03 mln. Lt) nei išpirkimas (34,45 mln. Lt) ir geri investicinės veiklos rezultatai m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje registruotų KIS turtas padidėjo 57,52 mln. litų, per ketvirtį buvo išplatinta 30,58 mln. litų vertės daugiau KIS vienetų nei išpirkta. Galime daryti išvadą, kad kitą turto padidėjimo dalį (26,94 mln. Lt) lėmė teigiama investicijų grąža m. pirmojo ketvirčio pabaigoje didžiausią turto dalį valdė UAB SEB investicijų valdymas valdomi KIS Kaip matyti iš 22 pav., didžiausią KIS turto dalį valdo UAB SEB investicijų valdymas 42,08 proc. visos KIS rinkos, arba 239,83 mln. litų. UAB Finasta Asset Management, pirmaujanti pagal KIS dalyvių skaičių, užima antrą poziciją pagal valdomą turtą, kuris sudaro 99,18 mln. litų (17,40 % rinkos) m. pirmąjį ketvirtį daugiausia padidėjo UAB Lords LB Asset Management valdomas turtas nuo 75,62 iki 97,05 mln. litų, o pagal valdomą turtą užimama dalis pakilo nuo 14,83 iki 17,03 proc m. kovo 31 d. didžiausias pagal turtą investicinis fondas buvo SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 (žr. 23 pav.), valdantis 132,97 mln. litų turtą (prieš ketvirtį 112,14 mln. Lt), antras SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 (jo valdomas turtas buvo 106,86 mln. Lt), trečias Lords LB Baltic Fund I (80,06 mln. Lt). Atlikus KIS, pirmąjį ketvirtį vykdžiusių veiklą ir laikotarpio pabaigoje turėjusių turto bei dalyvių, veiklos analizę, matyti, kad 31 KIS turtas padidėjo, o 5 sumažėjo. Daugiausia padidėjo UAB Lords LB Asset Management valdomo nekilnojamojo turto fondo Lords LB Baltic Fund I turtas nuo 57,49 iki 80,06 mln. litų. Taip pat daugiau nei po 5 mln. litų išaugo UAB SEB investicijų valdymas valdomų dviejų KIS turtas. 22 pav. KIS turto pasiskirstymas pagal VĮ 2012 m. kovo 31 d. Ūkio banko IV 5,13 % Orion AM 2,62 % SEB IV 42,08 % Prudentis 1,50 % DNB IV 11,63 % 23 pav. Daugiausia turto (mln. Lt) turintys KIS 2012 m. kovo 31 d. SEB aktyviai valdomų fondų portfelis 60 SEB aktyviai valdomų fondų portfelis 100 Lords LB Baltic Fund I DNB pinigų rinkos fondas Finasta naujosios Europos TOP20 subfondas Finasta besivystančios Europos obligaciju subfondas Finasta Rusijos TOP20 subfondas Lords LB Opportunity Fund I Citadele Baltijos jūros valstybių investicinis akcijų fondas DNB akcijų fondų fondas Lords LB AM 17,03 % 15,80 11,49 10,76 10,44 20,48 41,14 Dovre Forvaltning 0,13 % Novus AM 0,59 % 55,83 80,06 0,00 50,00 100,00 Finasta AM 17,40 % Citadele IV 1,89 % 106,86 132,97

14 XI. KIS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 13 6 lentelė. Svertiniai KIS vienetų verčių pokyčiai KIS rūšis Per 2012 I ketv. Per 12 mėn. Akcijų KIS 12,5 8,9 Mišraus investavimo KIS 8,0 0,4 Obligacijų KIS 6,0 4,3 Pinigų rinkos KIS 0,7 1,7 Bendras svertinis visų KIS pokytis 9,2 4,0 *2012 m. pirmojo ketvirčio svertiniam vieneto vertės pokyčio vidurkiui apskaičiuoti naudotas kovo 31 d. KIS turtas; 12 mėn. svertiniam vieneto vertės pokyčio vidurkiui apskaičiuoti 2011 m. pirmojo ketvirčio 2012 m. pirmojo ketvirčio vidutinis KIS turtas. 7 lentelė. KIS vienetų verčių pokyčiai Fondo pavadinimas Akcijų KIS Per 2012 m. I ketv. Per 12 mėn. Finasta Vitality fondas 14,5 5,5 Finasta naujosios Europos TOP20 subfondas 18,6 19,0 Finasta Rusijos TOP20 subfondas 17,8 9,4 Finasta pasaulio akcijų fondų subfondas 7,0 7,0 OMX Baltic Benchmark Fund 8,4 13,7 ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų 11,5 6,4 DNB akcijų fondų fondas 9,1 3,2 Citadele Baltijos jūros valstybių fondas 14,0 12,6 SEB aktyviai valdomas fondų portfelis ,2 2,9 Ūkio banko racionalaus investavimo fondas 11,3 11,0 Ūkio banko Europos subfondas 7,8 4,9 Ūkio banko JAV subfondas 11,5 4,8 Ūkio banko Kinijos subfondas 7,0 17,7 Ūkio banko Rusijos subfondas 14,5 26,3 Ūkio banko Žaliavų subfondas 4,7 - Prudentis Baltic Fund 6,6 12,1 Mišraus investavimo KIS Finasta lanksčiosios strategijos subfondas 7,0 6,5 SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 8,2 0,0 Prudentis Global Value Fund 8,6 6,8 Rigel Global Macro fund 3,8 0,5 Obligacijų KIS Finasta besivystančios Europos obligacijų subfondas 6,8 5,3 Ūkio banko obligacijų fondas 4,2 2,1 Pinigų rinkos KIS DNB pinigų rinkos fondas 0,7 1,7 Ūkio banko pinigų rinkos priemonių subfondas 0,1 0,2 Teigiamos nuotaikos pasaulio akcijų rinkose lėmė gerus KIS rezultatus 2012 m. pradžioje Praėjęs ketvirtis buvo sėkmingas Lietuvoje registruotiems KIS užfiksuotas bendras svertinis visų KIS vienetų vertės padidėjimas 9,2 proc. (žr. 6 lentelę). Akcijų KIS vienetų vertės didėjo 12,5, mišraus investavimo KIS 8,0, obligacijų KIS 6,0, pinigų rinkos KIS 0,7 proc m. vykusios korekcijos pasaulio akcijų rinkose neigiamai veikė 12 mėn. laikotarpio KIS rezultatus, pinigų rinkos ir obligacijų KIS vienetų vertės vidutiniškai kilo 1,7 ir 4,3 proc. Mišraus investavimo KIS vienetų vertės sumažėjo 0,4 proc., o rizikingiausių, į akcijas investuojančių KIS, vienetų vertės vidutiniškai sumažėjo 8,9 proc. Visų KIS, į kuriuos gali investuoti ir neprofesionalūs investuotojai, vienetų vertės per 12 mėn. vidutiniškai nukrito 4,0 proc m. pirmąjį ketvirtį didėjo daugumos neprofesionaliems investuotojams platinamų KIS vienetų vertės Pirmąjį šių metų ketvirtį mažėjo tik dviejų KIS vienetų vertės (nuo 0,1 ir 3,8 %), o kitų fondų vertės didėjo (nuo 0,7 iki 18,6 %). Daugiausia (18,6 %) padidėjo Finasta naujosios Europos TOP20 subfondo vieneto vertė (žr. 7 lentelę). Priešingi rezultatai matomi analizuojant 12 mėn. laikotarpį nuo 2011 pirmojo ketvirčio pabaigos kilo tik šešių fondų vienetų vertės (nuo 0,2 iki 6,4 %). Kitų fondų vienetų verčių pokyčiai buvo neigiami nuo 0,5 iki 26,3 proc.

15 14 XII. KIS INVESTICINIO PORTFELIO STRUKTŪRA Daugiausia KIS lėšų investuota į kitus KIS 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje didžiausią KIS investicijų dalį (45,84 %) sudarė investicijos į kitų KIS vienetus ar akcijas, kurių vertė ketvirčio pabaigoje buvo 261,27 mln. litų (žr. 24 pav.). Didžiausia lėšų, investuotų į KIS, dalis buvo paskirstyta į akcijų KIS (žr. 25 pav.). Investicijos į juos sudarė 35,51 proc. viso KIS portfelio (202,37 mln. Lt), kita jų dalis teko skolos vertybinių popierių KIS, į kuriuos investuota 7,66 proc. (43,66 mln. Lt), ir kitiems KIS 2,67 proc. (15,24 mln. Lt). Per ketvirtį investicijų į KIS pasiskirstymas beveik nekito, 2012 m. pabaigoje investicijos į akcijų KIS sudarė 34,75 proc., investicijos į skolos KIS 8,12 proc., o investicijos į kitus KIS 3,70 proc. KIS valdomo turto. Antra pagal populiarumą investicija akcijos. Į jas tiesiogiai investuota 22,90 proc. KIS turto (130,49 mln. Lt), per ketvirtį akcijų dalis KIS portfeliuose padidėjo 1,86 mln. litų m. kovo 31 d. tiesioginės investicijos į VVP sudarė 10,97 proc., arba 62,53 mln. litų, prieš ketvirtį į VVP investuota 55,32 mln. litų. Įmonių SVP sudarė 13,52 proc. fondų turimų investicijų (77,10 mln. Lt). Pinigais buvo laikoma 4,42, o indėliuose 2,08 proc. KIS turto. Išvestinės finansinės priemonės ir kitos pozicijos (gautinos, mokėtinos sumos ir kt.) sudarė nereikšmingą fondų investicijų dalį. Investicijas į kitus KIS priskyrę atitinkamoms tiesioginėms investicijoms (akcijų KIS investicijoms į akcijas, skolos KIS investicijoms į įmonių SVP), galime apibendrinti investicijų pasiskirstymą (žr. 26 pav.). Didžiausią KIS investicijų dalį (58,41 %, arba 332,86 mln. Lt) sudaro investicijos į akcijas ir akcijų KIS. Įmonių SVP ir skolos KIS teko 21,19 proc. investicijų (120,76 mln. Lt). Didžioji KIS turto dalis investuota eurais Kaip matyti iš 27 pav., 2012 m. kovo pabaigoje beveik pusė (apie 49,41 %) KIS turto buvo investuota eurais, t. y. 281,62 mln. litų. KIS investicijos JAV doleriais sudarė 27,76 proc. fondų turto, investicijos litais 10,58 proc. (60,31 mln. Lt). Kita KIS lėšų dalis buvo investuota Lenkijos zlotais (3,07 %), Švedijos kronomis (2,50 %), Japonijos jenomis (1,71 %) ir kitomis valiutomis. Didžiausia KIS valdomo turto dalis investuota Liuksemburge ir Lietuvoje Išanalizavus visų KIS investicijų pasiskirstymą pagal šalis (žr. 28 pav.), matyti, kad beveik 57 proc. viso turto investuota Lietuvoje ir Liuksemburge. Po šių šalių pagal investicijų dydį yra Airija (10,48 %), Estija (8,18 %) ir Rusija (3,19 %). KIS Liuksemburge ir Airijoje investuoja į šiose šalyse įsteigtus KIS, o Estijoje ir Rusijoje į nuosavybės VP. Be to, Lietuvoje registruoti KIS yra investavę JAV, Lenkijoje, Švedijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Per ketvirtį 7,3 mln. litų padidėjo investicijos į Lietuvos VVP. 24 pav. Visos KIS rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 2012 m. kovo 31 d. KIS 45,84 % Indėliai 2,08 % Pinigai 4,42 % IFP ir Kita 0,26 % Įmonių SVP 13,53 % 25 pav. Investicijų į KIS pasiskirstymas pagal rūšis (proc. viso KIS investicijų portfelio) 2012 m. kovo 31 d. Akcijų KIS 35,51 % Skolos VP KIS 7,66 % Akcijos 22,90 % 26 pav. Apibendrintas KIS investicijų pasiskirstymas 2012 m. kovo 31 d. Įmonių SVP ir skolos KIS 21,19 % VVP 10,97 % Kiti KIS 2,67 % 27 pav. KIS investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 2012 m. kovo 31 d. JAV doleriai 27,76 % Indėliai 2,08 % Lenkijos zlotai Litai 3,07 % 10,58 % Pinigai 4,42 % Švedijos kronos 2,50 % Kita 2,93 % Japonijos jenos 1,71 % Rusijos rubliai 1,21 % VVP 10,97 % Akcijos ir akcijų KIS 58,41 % Rumunijos lėjos 1,01 % Kita 2,74 % Eurai 49,41 % 28 pav. Visų KIS investicijų pasiskirstymas pagal šalis 2011 m. gruodžio 31 d. JAV 3,40 % Rusija 3,19 % Rumunija 1,50 % Švedija Lenkija 2,47 % 2,80 % Estija 8,18 % Airija 10,48 % Prancūzija 1,52 % Kita 9,66 % Lietuva 29,56 % Liuksemburgas 27,25 %

16 XIII. LIETUVOJE VIEŠAI PLATINAMI UŽSIENIO KIS 15 Užsienio KIS, platinamų Lietuvoje, vertė 2012 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje Lietuvoje išplatintų užsienio KIS vienetų vertė buvo 1 111,43 mln. litų (žr. 29 pav.). Per ketvirtį valdomo turto vertė padidėjo 10,6 proc. (2011 m. pabaigoje Lietuvoje buvo išplatinta 1 004,94 mln. Lt vertės užsienio KIS vienetų. Pagrindinė turto vertės didėjimo priežastis buvo teigiama investicinė grąža, kuriai darė įtaką pirmąjį ketvirtį vykęs augimas pasaulio finansų rinkose. Didesnis vienetų išpirkimas nei išplatinimas mažino KIS valdomą turtą, kaip matyti iš 30 pav. duomenų, 2012 m. pirmąjį ketvirtį išplatintų užsienio KIS vertė buvo 17,34 mln. litų mažesnė nei išpirktų vienetų vertė m. kovo 31 d. duomenimis, buvo 52 tūkst. užsienio KIS dalyvių (2011 m. pabaigoje 54,4 tūkst.) m. pirmąjį ketvirtį dalyvių skaičius sumažėjo 4,36 proc. Palyginti su praėjusių metų pabaiga, fondai neteko dalyvių. Didžiausia išplatinto užsienio KIS vertė priklausė AB Swedbank ir AB SEB bankas klientams Pagal išplatintų užsienio KIS vienetų vertę rinkoje vyravo dvi bendrovės (žr. 31 pav.). AB Swedbank išplatintų užsienio fondų vertė 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 498,41 mln., o AB SEB bankas 495,60 mln. litų. Šioms dviem bendrovėms, turinčioms didelį platinimo tinklą, teko beveik 90 proc. visų Lietuvoje išplatintų užsienio KIS vienetų vertės. Kitų platintojų užimama rinkos dalis pagal išplatintų užsienio KIS turto vertę svyravo nuo 0,03 iki 3,04 proc. Didžiausias platintojas pagal dalyvių skaičių buvo AB SEB bankas (žr. 32 pav.). Jo platinamuose užsienio fonduose kaupė 39,73, AB Swedbank 37,23, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje 16,50 proc. investuotojų. Užsienyje registruoti KIS yra populiaresni tarp Lietuvos investuotojų Remiantis bendrovių pateiktais duomenimis, Lietuvoje viešai platinamų KIS 4 turtas 2012 m. kovo 31 d. sudarė 1 681,34 mln. litų, dalyvių skaičius m. pirmąjį ketvirtį turtas padidėjo 11,0, o dalyvių skaičius sumažėjo 3,54 proc. (2011 m. pabaigoje buvo 1 514,69 mln. Lt turto ir dalyviai). Lietuvos KIS turto vertė 2012 m. kovo 31 d. buvo 541,52 mln. litų mažesnė nei užsienio KIS Lietuvoje išplatintų vienetų vertė. Be to, Lietuvos KIS turėjo 31,3 tūkst. dalyvių mažiau. Vertinant pagal vienetų platinimo, turto ir dalyvių kitimo dinamiką, galima įžvelgti tendenciją, kad užsienio KIS yra dažniau investuotojų pasirenkamas produktas nei Lietuvoje įsteigti fondai. 29 pav. Užsienio KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita Turtas (mln. Lt) pav. Lietuvoje registruotų KIS ir užsienio KIS platinimas bei išpirkimas Turtas 84,86 Dalyviai 67,52 65,03 Užsienyje registruoti KIS 31 pav. Užsienio KIS turto pasiskirstymas pagal platintoją 2012 m. kovo 31 d ,45 32 pav. Užsienio KIS dalyvių pasiskirstymas pagal platintoją 2012 m. kovo 31 d. Dalyviai Lietuvoje registruoti KIS I ketv. Išplatintų KIS vienetų vertė (mln. Lt) Išpirktų KIS vienetų vertė (mln. Lt) Citadele 0,28 % Swedbank 44,84 % Nordea 3,04 % Nordea 16,50 % LHV 1,67 % Citadele 0,72 % Evli Securities 1,82 % LHV 0,04 % Orion securities 0,03 % Danske 3,72 % Evli Securities 0,65 % SEB 44,59 % Orion securities 0,02 % SEB 39,73 % Swedbank 37,23 % Danske 5,11 % 4 Lietuvos KIS turtas ir užsienio KIS turto, išplatinto Lietuvoje, dalis.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė nepatyrusius investuotojus privertė iš naujo įvertinti rizikos valdymo svarbą

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INVL Technology prezentacija investuotojams 2015 06 04 TRUMPAS VIDEO PRISTATYMAS Video: https://youtu.be/3vpkugth4qw INVL Technology Portfelio / Klasterio veikimo principas Kompetencijų apjungimas Investicijų

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau