TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee"

Transkriptas

1 001 x x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; riba neegzistuoja; 14x lim x 1x 2 + 4x ; ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; ; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja; 2 ; 4; 1 4 ; 5 1 4; 6 ; 0; 1 4 lim x 0 sin 26x sin 60x 1 0; 1 2 riba neegzistuoja; 1; 4 26; 5 1; 0 6 0; ; 60 Funkcija y ax + b apibrėžia tiesės, einančios per taškus (4, 5) ir (1, 2), lygtį Raskite koeficientus a ir b bei apskaičiuokite šios funkcijos reikšmes duotuosiuose taškuose 5 a 1 1; 2 ; 1 ; 4 1 ; 5 1; 6 1; 1 ; 6 b 1 1 ; 2 ; 1 ; 4 1; 5 1; 6 1; ; 1 y ( 1 ) 1 2; 2 2; 20 ; 4 20 ; 5 20 ; 6 2; 20 ; 2 y ( 2 ) 1 9; 2 19 ; 9; 4 11; 5 19 ; 6 1 ; 11; 1 Funkcija y ax 2 + bx + c apibrėžia parabolės, einančios per taškus (5, 5), (, ) ir ( 5, 2), lygtį Raskite koeficientus a, b ir c bei apskaičiuokite šios funkcijos reikšmes duotuosiuose taškuose 9 a 1 5 ; 2 10; 112; 4 40; ; 9 6 6; 5 ; b 1 112; 2 5 ; 10; 4 6; 5 10; ; 9 40; 5 11 c 1 10; 2 10; 112; 4 5 ; ; ; 6; 5 12 y ( 2 ) 1 40 ; 2 61 ; ; 4 ; ; 6 5 ; 5 ; 61 1 y ( 5 ) 1 4 ; 2 5; 2; 4 2; ; 6 4 ; 5; 14 Nustatykite funkcijos f(x) 15x2 +2x 15 x+10 1 apibrėžimo sritį 1 (, 10) (10, + ); 2 R; ( 10, + ); 5 (, 10) ( 10, + ); (, 10) (10, + ); 4 (, 10); 6 [ 10, + ); (, 10]

2 15 Nustatykite funkcijos f(x) x+14 x + cos (10x) apibrėžimo sritį 1 [ 14, + ); 2 (, 14) ( 14, + ); (, 0) (0, 14) (14, + ); 4 ; 5 (, 14) (14, + ); 6 (, 14]; (, 14]; (, + ); 9 [ 14, 0) (0, + ); 0 [14, ) ln (x+15) 16 Nustatykite funkcijos g(x) 19x 1 sin ( 15x) apibrėžimo sritį 1 ( 15, 0) (0, + ); 2 (, 15) (15, + ); ; 4 (, 0) (0, 15) (15, + ); 5 (, 15]; 6 [15, ); [ 15, + ); (, 15]; 9 (, 15) ( 15, + ); 0 (, + ) 1 Išspręskite nelygybę v ( 66,50); (, 66] [50,+ ); 5 [ 66,50]; 2 [ 66,50); 4 ( 66,50]; 6 (, 66) (50,+ ) 1 lim 15x 50 4 x 1x ; ; ; ; ; 6 ; 0; 15 1; tg(2x) 19 lim x 0 sin(29x) 1 2; 2 0; π 14 29; ; 5 ; 6 2; π; 2; ;

3 lim (1 + 1x) 2 x x 0 1 e; ; ; 4 e 2 1 ; 5 9; 6 e 1 2 ; e 405 ; π 1 ; 9 e 51 ; 0 0 Šeima numatė už 515 Lt nusipirkti du kilimus Parduotuvėje paaiškėjo, kad pirmasis kilimas kainuoja 15% brangiau, o antrasis 1% pigiau negu buvo numatyta Dėl to šeima sumokėjo už pirkinius 4 Lt daugiau Kiek šeima buvo numačiusi sumokėti už pirmąjį kilimą? 1 99 Lt; Lt; 25 Lt; Lt; Lt; 6 45 Lt 22 Kiek šeima buvo numačiusi sumokėti už antrąjį kilimą? 1 19 Lt; Lt; 1125 Lt; 4 44 Lt; Lt; Lt 2 Raide R žymima skaičių aibė 1 sveikųjų; 2 realiųjų; kompleksinių; 4 racionaliųjų; 5 natūraliųjų; 6 transcendentinių 24 Kuris teiginys yra teisingas? (A) 10 N; (B) 19 Z 1 (B); 2 (A); nė vienas; 4 abu teiginiai 25 Kuris teiginys yra teisingas? (A) {1, 5, } {1, 5}; (B) {1, 5, } N 1 (A); 2 (B); abu teiginiai; 4 nė vienas 26 {2, 1, 1} { 1, 1, 2 9} 1 {2, 1}; 2 { 1}; {1, 1}; 4 { 1, 2 9} ; 5 ; 6 { 2 9} 2 {19, 10} { 10, 11} 1 { 4}; 2 { { } { 19, 10, 11} ; {19, 4}; 4 11 ; 5 10, 11} ; 6 2 {4, 61} \ { 61, 1 9} 1 {4}; 2 {4, 61}; { 5, 1 9} ; 4 ; 5 { 61}; 6 { 4, 61, 1 9} 29 (, ) yra tokių x R aibė, kad 1 x 10; 2 x ; x < ; 4 x < 10; 5 x ; 6 < x < 10 0 x ; ; ; 4 4 ; x 1 096; ; 0; ; 5 0; 6 096

4 2 f(z) 1 z 1 z 4 z z 1 z z ; 2 z6 +z z ; z6 z z ; 4 z1 z z ; 5 z1 z z 15 z5 f( 0666) ; ; ; ; ; ; ; ; 4 2 ; ; ; f(t) 4t + t 2 4t + 4 5t 2, kai t 2 1 t + 2, kai t < 2 ; 5t + 2, kai t 2 2 t 2, kai t < 2 ; 4 t 2, kai t 2 5t + 2, kai t < 2 ; t + 2, kai t 2 5t 2, kai t < 2 6 f() 1 91; ; 1; ; 5 11; 6 2 Kuri funkcija yra didėjanti? f(x) 059 x ; g(x) log 119 x 1 abi funkcijos; 2 g(x); nė viena; 4 f(x) log log 5+19 log 11 ; 2 1+ log 5 19 log 11 ; 1+ log 5 19 log 11 ; 4 4+ log 5 19 log 11 ; 5 1+ log 5+19 log 11 ; 6 1 log 5 19 log 11

5 001 ln ; ln log ln ln ; 2 5 ln ln ; 5+ ln ln ; 4 5+ ln ln ; 5 5+ ln ln ; 6 5 ln ln 40 log ; ; 4454; ; ; Prekės kaina K padidinta 2%, o pakeista kaina sumažinta 19% Nauja prekės kaina: 1 06K; 2 146K; 106K; 4 006K; 5 116K 42 Po šių pakeitimų kaina 1 padidės 46%; 2 padidės 6%; sumažės 16%; 4 padidės 292%; 5 sumažės 112% x 1 S 22 ; 2 S ; S 2 ; 4 S 22 ; 5 S 226 ; 6 S x ; 2 00; 22024; 4 24; ; x 1 S 19 ; 2 S 1 ; S 14 ; 4 S 20 ; 5 S 12 ; 6 S 1 46 x ; 2 596; 5902; ; 5 91; ; ; 145; ; ; Skaičių sekos 066, 099, 145, 2225, 2-asis narys lygus ; ; 12656e + 05; ; 5 40; Skaičių sekos 09, 16, 246, 24, 20-asis narys lygus 1 160; ; 15456; 4 156; ; Bankas konvertuoja sudėtines palūkanas 4 kart us/ų per metus Pirmojo pusmečio metinė nominalioji palūkanų norma 155%, o antrojo % Faktinė metinė palūkanų norma yra 1 991% ; 2 114% ; 14% ; 4 11% ; 5 05% ; 6 16% 51 Sukaupta per metus suma S P [Lt]; P [Lt]; 1005 P [Lt]; P [Lt]; P [Lt]; P [Lt] 52 Apskaičiuokite sukauptą per 15 mėn sumą, jei 60Lt buvo investuota su 16% metinių palūkanų ; ; 60( ) 1 ; 4 60( ) 15 ; 5 60( ) 1 ; 15); 6 60( ( ); 15 60( ) 15 5 Ši suma yra lygi ; 2 912; 619; 4 00; 5 ; 6 6

6 54 Apskaičiuokite sukauptas per 6 mėn paprastasias palūkanas, jei 620Lt suma buvo investuota su 9% metinių palūkanų ( ( ; ); 4 620( ); 6 620( ) 1 ; 620( ); 620(1+9 12) ; 12) 1 ; 55 Šios palūkanos yra 1 1; 2 59; 649; 4 410; 5 29; Apskaičiuokite metinę palūkanų normą, jei investavus 690Lt po 14 mėn gauta 5905Lt ( ( ( ( ); ( ); 14) 1 ; ( ); 12); ( ) 1 ; 5905( ) 12 12) 1 ; 5 Ši norma yra lygi 1 50%; 2 6%; 55%; 4 12%; 5 0%; 6 %; 2% Bankas konvertuoja sudėtines palūkanas kart us/ų per metus su nominalia metine palūkanų norma % 5 Apskaičiuokite sukauptą per 9 metus nuo 2400Lt sumą ( ) ; ( ) 9 ; ; ( ) 2 ; ; Ši suma yra ; 2 05; 204; 4 19; Sukauptos per šį laiką palūkanos 1 01; 2 04; 9; 4 65; Pirmasis bankas konvertuoja palūkanas kartus per metus Raskite šio banko efektyviąją palūkanų normą, jei kaupimo norma per vieną konvertavimo periodą yra 1% ; ; 00419; 4 005; ; Antrasis bankas konvertuoja palūkanas vieną kartą per metus ir moka 524 % palūkanų Kurio banko sąlygos yra palankesnės? 1 antrojo banko; 2 pirmojo banko; sąlygos vienodos 6 H[Lt] suma investuota su metine sudėtinių palūkanų norma 24 % Palūkanos konvertuojamos kartus per metus Sukaupta po 4 metų suma bus 1 H (00) 12 ; 2 H (10) 12 ; H (00) 15 ; 4 H (10) 1

7 Metinė sudėtinių palūkanų norma yra 6 % Palūkanos konvertuojamos kartus per metus Tada efektyvioji palūkanų norma yra 1 (002) 5 ; 2 (102) 1; (002) ; 4 (102) 6 1

8 002 x x + lim x 4 x ; 2 ; 2 ; 5 1 ; 6 2; 0; 1 4 riba neegzistuoja; 14x lim x x 2 + 2x ; 2 4 ; 1; 4 14; 5 0; 6 4; ; riba neegzistuoja 26x lim x 44 x 1 1 0; ; ; 4 1; 5 1 4; 6 riba neegzistuoja; 1; 1 sin x 4 lim x 0 sin 14x 1 0; 2 ; riba neegzistuoja; 4 14; 5 ; 6 14; 1; 14 Funkcija y ax + b apibrėžia tiesės, einančios per taškus ( 2, 4) ir (2, 2), lygtį Raskite koeficientus a ir b bei apskaičiuokite šios funkcijos reikšmes duotuosiuose taškuose 5 a 1 ; 2 2; 1 ; 4 6; 5 1 ; 6 1 6; ; b 1 1 2; 2 1 ; 1 6; 4 6; 5 1 ; 6 ; 2; y ( ) ; 2 1; 4; 4 1; 5 14; 6 4; 4 ; 14 y ( 4 ) 1 5; ; 1; 4 1; 5 5; ; 2 2 ; 25 2 Funkcija y ax 2 + bx + c apibrėžia parabolės, einančios per taškus (5, 5), ( 2, 1) ir ( 1, ), lygtį Raskite koeficientus a, b ir c bei apskaičiuokite šios funkcijos reikšmes duotuosiuose taškuose 9 a 1 ; ; 2; ; 5 12 ; 6 2; 115 ; b 1 16 ; ; 16 ; 4 2; ; 6 12 ; 2; c 1 2; ; 12 ; 4 2; 5 12 ; 6 16 ; 16 ; y ( 4 ) 1 95 ; 2 ; 22 ; 4 1 ; 5 95 ; 6 1 ; 22 ; y ( 6 ) 1 45 ; 2 6 ; 5 ; 4 5 ; 5 6 ; 6 90 ; 45 ; 14 Nustatykite funkcijos f(x) 4x2 x 4 x + 1 apibrėžimo sritį 1 (, + ); 2 R; (, ); 5 (, ) (, + ); 4 [, + ); 6 (, ) (, + ); (, ) (, + ); (, ]

9 15 Nustatykite funkcijos f(x) x+1 x + cos (x) apibrėžimo sritį 1 (, 1]; 2 [ 1, 0) (0, + ); ; 4 (, 1) ( 1, + ); 5 [1, ); 6 [ 1, + ); (, 0) (0, 1) (1, + ); (, 1]; 9 (, + ); 0 (, 1) (1, + ) ln (x 2) 16 Nustatykite funkcijos g(x) 11x sin ( 10x) apibrėžimo sritį 1 (, 2]; 2 ; (, + ); 4 [2, ); 5 (, 2) ( 2, 0) (0, + ); 6 (, 0) (0, 2) (2, + ); (, 2) ( 2, + ); [ 2, + ); 9 (, 2]; 0 (, 2) (2, + ) 1 Išspręskite nelygybę w + 25 > 42 1 [ 6,1); 2 (, 6) (1,+ ); ( 6,1]; 5 ( 6,1); 4 [ 6,1]; 6 (, 6] [1,+ ) 1 lim x 16x x ; ; 2; ; ; ; ; 0; 9 2 tg(20x) 19 lim x 0 sin(x) ; 2 20; ; 4 20; 99 5 π 10 ; 6 ; ; π; 9 20; 0 0

10 lim (1 + x) 5 x x 0 1 e 590 ; 2 0; e 5 ; 4 e 5 ; ; 6 π ; 59 ; e; 9 e 5 ; 0 Šeima numatė už 525 Lt nusipirkti du kilimus Parduotuvėje paaiškėjo, kad pirmasis kilimas kainuoja 25% brangiau, o antrasis 1% pigiau negu buvo numatyta Dėl to šeima sumokėjo už pirkinius 0 Lt daugiau Kiek šeima buvo numačiusi sumokėti už pirmąjį kilimą? Lt; Lt; 6 Lt; Lt; 5 91 Lt; Lt 22 Kiek šeima buvo numačiusi sumokėti už antrąjį kilimą? Lt; Lt; 1244 Lt; Lt; Lt; Lt 2 Natūraliųjų skaičių aibė žymima 1 P ; 2 Z; N; 4 R; 5 H; 6 X; C; Q 24 Kuris teiginys yra teisingas? (A) N; (B) 5 Z 1 (A); 2 (B); nė vienas; 4 abu teiginiai 25 Kuris teiginys yra teisingas? (A) {19, 5} {19, 5, 1}; (B) {19, 5, 1} N 1 (B); 2 (A); abu teiginiai; 4 nė vienas 26 {11, 612} { 59, 2 9} 1 { 612, 2 9} ; 2 {612}; ; 4 { 59}; 5 { 2 9} ; 6 {11, 59} 2 {5, } {, 1 9} 1 {5, }; 2 { 42, 1 9} ; { }; 4 { 5,, 1 9} ; 5 ; 6 { 1 9} 2 {, 59} \ { 59, 1 } 1 {, 59, 1 } ; 2 {, 59}; { 59}; 4 {}; 5 ; 6 { 6, 1 } 29 [, 0) yra tokių x R aibė, kad 1 x 0; 2 x > 0; x < 0; 4 < x < 0; 5 x < 0; 6 x > 0 x ; ; ; 4 22 ; x ; ; 0914; ; ;

11 2 f(w) 1 w 4 1 w 6 w w 15 w w ; 2 w15 w w ; w15 w w ; 4 w5 +w w ; 5 w5 w w 1 w2 f( 06) 1 069; ; 02469; ; ; ; ; ; ; ; ; f(r) r + r 2 2r r + 1, kai r r 1, kai r < 1 ; 22r 1, kai r r + 1, kai r < 1 ; 20r + 1, kai r 1 22r 1, kai r < 1 ; 4 20r 1, kai r 1 22r + 1, kai r < 1 6 f(2) 1 41; ; 45; ; 5 60; 6 4 Kuri funkcija yra didėjanti? f(x) 151 x ; g(x) log 126 x 1 nė viena; 2 f(x); g(x); 4 abi funkcijos log log 19 2 log 19 2 ; log 19 2 log 19 2 ; 11 1 log log 19 2 ; log 19 + log 19 2 ; log 19 2 log 19 2 ; log 19 log 19 2

12 002 ln ; ln log ln 5 ln 2 ; 2 4 ln 5 ln 2 ; 4+ ln 2 ln 5 ; 4 4 ln 2 ln 5 ; 5 4 ln 2 ln 5 ; 6 4+ ln 2 ln 5 40 log ; 2 69; 440; 4 69; 5 161; Prekės kaina K padidinta 4%, o pakeista kaina sumažinta 9% Nauja prekės kaina: K; K; 01964K; K; K 42 Po šių pakeitimų kaina 1 padidės 246%; 2 sumažės 596%; sumažės 56%; 4 padidės 96%; 5 sumažės 06% x 1 S 52 ; 2 S 522 ; S 524 ; 4 S 526 ; 5 S 520 ; 6 S x ; ; 56526; ; ; x 1 S 2 ; 2 S ; S 20 ; 4 S 19 ; 5 S 15 ; 6 S x ; ; ; ; ; ; ; ; 4 05; ; Skaičių sekos 019, 024, 01, 0414, 26-asis narys lygus 1 140; ; 92; ; ; Skaičių sekos 066, 10, 14, 19, 12-asis narys lygus 1 52; 2 514; 555; 4 596; ; Bankas konvertuoja sudėtines palūkanas 6 kart us/ų per metus Pirmojo pusmečio metinė nominalioji palūkanų norma 1294%, o antrojo 461% Faktinė metinė palūkanų norma yra 1 959% ; 2 49% ; 26% ; 4 49% ; 5 909% ; 6 122% 51 Sukaupta per metus suma S P [Lt]; P [Lt]; 1096 P [Lt]; P [Lt]; P [Lt]; P [Lt] 52 Apskaičiuokite sukauptą per 14 mėn sumą, jei 650Lt buvo investuota su 10% metinių palūkanų 1 650( ) 1 ; 2 650( ) 1 ; ; 4 650( ); ( ) 1 ; 6 650( ); ; 650( ) 5 Ši suma yra lygi 1 25; 2 2; 512; ; ; 6 551

13 54 Apskaičiuokite sukauptas per 1 mėn paprastasias palūkanas, jei 00Lt suma buvo investuota su % metinių palūkanų ; 2 00( ) 1 ; 00( ); 4 00( ); 5 00( ) 1 ; ; 00( ) 1 ; 00( ) 55 Šios palūkanos yra ; 2 05; 6412; 4 665; ; Apskaičiuokite metinę palūkanų normą, jei 610Lt per 15 mėn sukaupė 6625Lt 1 625( ); 2 625( ); 625( ) 1 ; 4 625( ); 5 610( ) 1 ; 6 625( ( ) 1 ; 12); 6625( ) 5 Ši norma yra lygi 1 1%; 2 46%; %; 4 10%; 5 1%; 6 40%; 5% Bankas konvertuoja sudėtines palūkanas kart us/ų per metus su nominalia metine palūkanų norma 15% 5 Apskaičiuokite sukauptą per 5 metus nuo 1200Lt sumą ( ) ; ( ) 40 ; 1200 ( ) 5 ; ; ; Ši suma yra 1 256; ; 25222; ; Sukauptos per šį laiką palūkanos 1 16; ; 1262; 4 114; Pirmasis bankas konvertuoja palūkanas kartus per metus Raskite šio banko efektyviąją palūkanų normą, jei kaupimo norma per vieną konvertavimo periodą yra 066% ; ; 00025; ; ; Antrasis bankas konvertuoja palūkanas vieną kartą per metus ir moka 405 % palūkanų Kurio banko sąlygos yra palankesnės? 1 sąlygos vienodos; 2 antrojo banko; pirmojo banko 6 Z[Lt] suma investuota su metine sudėtinių palūkanų norma 6 % Palūkanos konvertuojamos 2 kartus per metus Sukaupta po 2 metų suma bus 1 Z (00) 4 ; 2 Z (10) ; Z (00) 5 ; 4 Z (10) 4

14 Metinė sudėtinių palūkanų norma yra 1 % Palūkanos konvertuojamos kartus per metus Tada efektyvioji palūkanų norma yra 1 (106) 1; 2 (006) ; (006) 5 ; 4 (106) 1

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P

VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika (01P VILNIAUS UNIVERSITETAS LAURA ŽVINYTĖ DISKRETUS TOLYGUSIS RIBINIS DĖSNIS ADITYVIOSIOMS FUNKCIJOMS Daktaro disertacija Fiziniai mokslai, matematika 0P) Vilnius, 207 Disertacija rengta 20-207 metais Vilniaus

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka,

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, kurios esmę nusako du pagrindiniai pakeitimai. Pirma,

Detaliau

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys,

Detaliau

LMR200.dvi

LMR200.dvi Liet. matem. rink, 47, spec. nr., 27, 259 267 Lietuvos moksleiviu matematikos olimpiados 7 uždaviniuapžvalga Juozas Juvencijus MAČYS (MII) el. paštas: jmacys@ktl.mii.lt 56-oji Lietuvos moksleiviu matematikos

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

Microsoft Word - Termodinamika.doc

Microsoft Word - Termodinamika.doc MOLEKULINĖ FIZIKA IR ERMODINAMIKA Pagrindinė idealiųjų dujų būsenos lygtis Idealiųjų dujų dėsniai Šiluinė ašina Koks yra deguonies tankis, kai teperatūra lygi 3K, o slėgis,6 Pa? Kokia yra ³ deguonies asė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas 101518 EU_li LIETUVIŲ Life Rewards Plan Šiame lankstinuke rasite informaciją apie tai, kaip Life Rewards Plan jums padeda užsidirbti. Be to, sužinosite

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

Microsoft Word ratas 12kl Spr

Microsoft Word ratas 12kl Spr 66-iosios Lietuvos okinių fizikos olipiados rajono iesto turas (8 ) klasė Nedidelis kūnas be pradinio greičio nuslysta nuožulniąja plokštua, kurios papėdėje glotniai pasiekia horizontaliąją h plokštuą,

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir

Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tir Matematinės analizės idėjų raidos atspindžiai tarpukario Lietuvoje Rimas Norvaiša (2014 m. birželio 26 d.) Santrauka. Matematinė analizė formavosi tiriant judėjimą, išreiškiamą priklausomybėmis tarp kintamųjų

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm / Baziniai sprendiniai ir kraštutiniai taškai (C) A.Domarkas, VU, 25 žr.: [] 2-252; [2] 9-98; [3] 33-; [] 89-98; [5] 6.3 Tegul tiesinių lygčių sistemos nežinomųjų

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu kospektas Ituityviai realiu seka vadiama realiu aibė, kurios elemetai (vadiami sekos ariais) suumeruoti atūraliaisiais skaičiais (pradedat galbūt e vieetu, o

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Krizės paradoksas: ji baigėsi, kai prasidėjo Rūta Vainienė, LLRI prezidentė 2009 spalio 21 d. Vilnius Turinys I dalis. Ekonomikos pakilimas klaidų virtinė Krizės anatomija. Verslo ciklų priežastis. Kaip

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau